ASSAs arbete med miljö och kvalitet

/global/scaled/4976x2166x0x1177x1000x435/Other-assa-se-om-assa-bilder-vatten-droppe.jpg

ASSAs miljö- och kvalitetstarbete styrs av en helhetssyn där vi tar hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Vi strävar efter att med god marginal ligga före myndigheternas krav.

ASSAs miljö- och kvalitetsarbete genomsyrar hela verksamheten, från utveckling av miljö- och allergivänliga produkter till rening av processvatten. Ansvaret är delegerat via linjechefer till varje enskild medarbetare. För det praktiska miljöarbetet har avdelningarna egna miljöombud som stöd för verksamheten.

Miljöarbetet med analyser, aspekter, åtgärder och resultat bedrivs på respektive avdelning. Det förs sedan vidare till beredning i Skyddskommittén för genomgång. Beslut om mål och planer görs i företagens ledningsgrupper. Vägen över Skyddskommittén gör att arbetet med inre och yttre miljö kan samordnas på ett naturligt sätt.

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 14001, vilket innebär att alla processer noga granskas beträffande vad som tas in och vad som lämnar fabriken. För alla väsentliga miljöfaktorer finns mål och gränsvärden som mäts och övervakas.

ASSA ingår i ASSA ABLOY-koncernen. Du kan läsa mer om ASSA ABLOYs hållbarhetsarbete på koncernens hemsida.

Några av ASSAs åtgärder i miljöarbetet

Källsortering av restprodukter i produktionen har minskat deponin med 94 procent

Investering i en ny stoftreningsanläggning

En mer miljövänlig förkromnings-process utan användning av 6-värt krom

Avveckling av användning av trikloretylen och istället infört en mer miljövänlig metod

Mängden hydroxidslam har minskats genom investering i slamtorkningsutrustning

Investering i en filteranläggning gör att vi kan ta vatten från Eskilstunaån istället för kommunalt vatten till ytbehandlingsprocesserna

Medlemskap i Hjälmarens vattenvårdsförbund. Detta gör att ASSA kan påverka och få vetskap om tillståndet i Eskilstunaåns till- och avrinningsområde

Nya biologiska avfettningssystem som möjliggör att avfettningsbadens livslängd förlängs väsentligt

Delvis införsel av miljöanpassat emballage

Nickelfri ytbehandling Miralloy

Miljöcertifiering enligt ISO 14000

Vill du veta mer om ASSAs produkter för företag och hem?

På våra Produktsidor i ASSA för företaget hittar du alla våra produkter. I ASSA för hemmet finns tips på hur du väljer lås till ditt hem och hjälp att hitta återförsäljare.