Certifierat miljö- och kvalitetsansvar

/global/scaled/4052x1763x29x1033x1000x435/Other-ASSA-SE-Om-ASSA-Bilder-om-assa-miljo-1.jpg

Kvalitets- och miljöarbetet inom ASSA styrs av de certifierade ledningssystemen, men även av viljan och förmågan att åstadkomma ett bra resultat med kunden i centrum.

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 14001, vilket innebär att alla processer noga granskas beträffande vad som tas in och vad som lämnar fabriken.

I certifikatet ingår design, tillverkning och försäljning av lås, låstillbehör, låscylindrar, elektroniska, elektromekaniska och mekaniska låsenheter och låssystem. För alla väsentliga miljöfaktorer finns mål och gränsvärden som mäts och övervakas.

Styrningen av dessa sker systematiskt och med ett långsiktigt perspektiv. Att upprätthålla säkerhetsprodukternas högt ställda funktionskrav med optimal resurshushållning i alla led är en stor utmaning i ett kretsloppsperspektiv.

ASSA ingår i ASSA ABLOY-koncernen. Du kan läsa mer om ASSA ABLOYs hållbarhetsarbete på koncernens hemsida.

Vill du veta mer om ASSAs produkter för företag och hem?

På våra Produktsidor i ASSA för företaget hittar du alla våra produkter. I ASSA för hemmet finns tips på hur du väljer lås till ditt hem och hjälp att hitta återförsäljare.