ASSA möter europeisk standard på miljövarudeklarationer

/global/scaled/3174x1378x832x129x1000x435/Other-assa-se-kundservice-bilder-EPD-2.jpg

ASSA har arbetat med miljövarudeklarationer för sina produkter under många år. Med den europeiska standarden för EPD förbättras detta viktiga arbete ytterligare.

Under flera år har ASSAs tagit fram egna miljövarudeklarationer för att möta marknadens behov. Nu kan istället den gemensamma standard som är framtagen för bygg- och säkerhetsbranschen följas. Standarden heter SS-EN 15804 eller "Hållbarhet för byggnadsverk- Miljödeklarationer - Produktspecifika regler". De standardiserade miljövarudeklarationerna som ASSA nu tar fram kallas även EPD, från engelskans Environmental Product Declarations.

Miljövarudeklarationer enligt SS-EN 15804* möter krav för en relevant, kvalitetssäkrad och jämförbar information om produktens miljöprestanda.

− Vi välkomnar att det nu finns ett standardiserat sätt att deklarera våra produkters miljöpåverkan för vår bransch i Sverige och Europa. Detta är något som vi som leverantör, alla aktörer inom hela bygg- och säkerhetsbranschen och inte minst alla slutanvändare kommer att ha stor nytta av i framtiden, säger Mikael Nylander, Kvalitetschef på ASSA.

− Efterfrågan och kraven på EPD ligger helt in linje med vad ASSA vill och stöttar oss i vårt arbete med en hållbar utveckling.

Ladda ner ASSAs EPD-er här.

 

Läs mer om EPD på SEM GROUPs hemsida.
*SS-EN 15804 bygger på den europeiska standarden för EPD, "EN 15804".

En EPD visar kvantifierade miljödata för produkter eller system som bygger på uppgifter från en livscykelanalys (LCA), ett komplett utbud av miljöpåverkan i alla stadier fram till konsumenten: från utvinning av råmaterial genom materialbearbetning , tillverkning, distribution och avfallshantering.

Varför är en EPD värdefull för våra kunder?

  • Uppfyller kraven om ett Hållbart materialflöde
  • Visarkontinuerlig förbättring av produkter och miljö
  • Innehåller verifierade miljöattribut
  • Främjar insyn för allmänheten