Återsamlingsplatsens dag

ASSA påminner om Återsamlingsplatsens dag: Var fjärde verksamhet saknar återsamlingsplats vid utrymning

Swesec drar i gång kampanjen Återsamlingsplatsens Dag, den 7 septemberI var fjärde verksamhet saknar medarbetarna en återsamlingsplats vid en utrymning, exempelvis vid brand, bombhot eller gasläcka. Hela 90 % av villaägarna saknar återsamlingsplats om något händer i huset.

Det är mot denna bakgrund som Swesec drar i gång kampanjen Återsamlingsplatsens Dag.
-Vi vill att alla i hela landet ska ta sig tid att reflektera över vad man ska göra vid en hastig utrymning och se till att man har en fungerande lösning. Det handlar trots allt om våra liv där varje sekund kan vara livsavgörande, säger P O Swedérus, projektledare bakom kampanjen.
Första onsdagen i september kommer i fortsättningen vara Återsamlingsplatsens Dag. I år blir det onsdagen den 7 september.  Swesec kommer också ta fram checklistor som stöd för både privatpersoner och företag.
- Det viktigaste av allt med den här dagen är att vi ska påminna varandra om vad man ska göra vid en utrymning.  Med tanke på att var fjärde verksamhet saknar återsamlingsplats så inser var och en att man måste hjälpas åt att påminna varandra.
För allmänheten är det minst lika viktigt att ha klart för sig om man ska utrymma och var man ska återsamlas vid en utrymning.
- Erfarenheten visar att folk flyr åt olika håll vid exempelvis en brand. Det gäller ju att snabbt kunna räkna in alla för att konstatera att ingen är kvar i huset eller i lägenheten. Är någon kvar behöver man veta var han eller hon befinner sig, säger P O Swedérus.
- Räddningstjänstens första fråga när de anländer är alltid om någon är kvar därinne. Svaret avgör om de prioriterar rökdykning eller släckning. Därför behöver även vi som privatpersoner fundera över var vi ska återsamlas efter att ha hals över huvud tvingats lämna våra hem.

Se mer på: http://www.swesec.se/atersamlinsgplatsens-dag/program-atersamlingsplatsens-dag.html