GDPR

/Other/assa-se/om-assa/bilder/GDPR.jpg

2018-03-07

Den 25 maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Vi på ASSA AB jobbar hårt med att förbättra, uppdatera och anpassa våra produkter och system för att kunna följa den nya lagen. Högre krav kommer ställas på oss som företag och vi välkomnar denna utveckling då vi tar integritetsskyddsfrågor på stort allvar.

ASSA AB tar ansvar för att de produkter och system vi tillhandahåller på ett så bra sätt som möjligt kommer att stötta våra kunders arbete med att anpassa sin verksamhet till GDPR. ASSA AB har redan gjort anpassningar som skall underlätta detta arbete. Omfattningen på anpassningarna skiljer sig mellan de olika produkterna och systemen och här finner du information om detta. Vi uppdaterar informationen löpande och kompletterar med fler produkter och system efterhand.

Länk ARX

Länk CLIQ