Extrakraftiga elslutbleck

Användningsområde

ASSA extrakraftiga elslutbleck har mycket hög slitstyrka och brythållfasthet och passar därför högfrekventa dörrar.
Passar bra som daglåsning i skalskydd, entréer grindar och övriga högfrekventa dörrar inom handel, kontor och industri.
ASSA extrakraftiga elslutbleck i omvänt utförande garanterar öppning trots listtryck på 5 kN (500 Kg) och är därför lämpade i utrymningsdörrar och luftslussar med tryckskillnader.

Funktion

ASSA extrakraftiga elslutbleck finns i två huvudtyper:
 • Rättvänd funktion (131, 5131, 8131) - Låst vid spänningsbortfall
• Omvänd funktion (331, 5331, 8331) - Olåst vid spänningsbortfall

Egenskaper

• Mycket stryktålig konstruktion, känd för att klara miljontals öppningscykler
• Vridfall och låshus i stål
• Används i kombination med förreglade enkelfallås

Rättvänd funktion (131, 5131, 8131) 
• Garanterar öppning trots listtryck på 250 N (25 Kg)
• Brythållfasthet 15 kN (1 500 Kg)
• Försett med skaksäkring för ökad säkerhet
• Kan erhållas med mikrobrytare - Låskolvskontakt (5131) - Låskolvs- och ankarkontakt (8131)

Omvänd funktion (331, 5331, 8331)
• Brythållfasthet 7,5 kN (750 Kg)
• Garanterar öppning trots listtryck på 5 kN (500 Kg)
• Dörrigenhållande kraft i olåst läge 40 N (4 Kg)
• Kan erhållas med mikrobrytare - Låskolvskontakt (5331) - Låskolvs- och ankarkontakt (8331)

Tekniska data

ASSA elslutbleck skall alltid anslutas till likspänning. Skyddsdiod (t ex 1N4004) ska monteras så nära el- slutbleckets spole som möjligt. Detta görs för att skydda styrande elektronik t ex kodlås eller kortläsare mot transienter (spänningstoppar).

• Spänning/ström, rättvänd (131, 5131, 8131) 
        12 VDC ± 10 %, 300 mA 
        24 VDC ± 10 %, 160 mA
• Spänning/ström, omvänd (331, 5331, 8331) 
        12 VDC ± 10 %, 490 mA 
        24 VDC ± 10 %, 230 mA
• Mikrobrytare enpoligt växlande Max. 30 VDC, 1 A

Tillbehör

Till ASSA extrakraftiga elslutbleck finns ett flertal olika monteringsstolpar avsedda för olika dörrmiljöer.

Vill du köpa produkter?

Hitta återförsäljare

ASSAs Minikatalog 2015

ASSA minikatalog 2015

Här kan du bläddra i ASSAs Minikatalog 2015.
Du kan även ladda ner Minikatalogen.

ASSA Minikatalog 2015

För att beställa ett tryckt exemplar, skicka ett mail
till innesalj.assa@assaabloy.com