Stolpe 841 för Sapa byggsystem

841
841

Användningsområde

ASSA monteringsstolpar för Sapa byggsystem används för att anpassa infästning av elslutbleck till Sapa standardurtag.

Funktion

Valet av elslutbleck/monteringsstolpe avgörs av ett flertal olika faktorer. Säkerhets- och brandskyddstekniska krav måste beaktas. Om dörren skall förses med dörrautomatik måste även detta vägas in.
ASSA erbjuder elslutbleck i tre säkerhetsklasser med olika egenskaper. 

ASSA extrakraftiga elslutbleck
• 7,5 kN - 15 kN brythållfasthet
• Garanterar öppning trots listtryck
• Typgodkänt som dörrigenhållande beslag i brandcellsgräns, högst klass E/EI60 (rättvänd funktion)
• Passar förreglade enkelfallås

Egenskaper

• ASSA monteringsstolpar för Sapa byggsystem passar dörr- och karm profiler, se tabell på baksidan
• I profiler som frästs med ASSA/Sapa standard- urtag kan byte av elslutbleckstyp ske utan ändring av urtag
• Då smalprofillås i ASSA classic utförande (t ex 1385) används tillsammans med Sapa byggsystem skall låshuset förses med 22 mm stolpe

Brandtekniska egenskaper

ASSA extrakraftiga elslutbleck med rättvänd funktion kombinerat med enkelfallås eller ASSA standard elslutbleck kombinerat med dubbelfallås och monteringsstolpe. Sapa profilsytem  får användas som dörrigenhållande beslag i brandcells - delande dörr.

Vid tveksamhet när det gäller kombinationen lås/elslutbleck i brandklassade dörrar, kontakta ASSA eller läs Boverkets Byggregler BBR 94.3 avsnitt 5:6214.

Vill du köpa produkter?

Hitta återförsäljare

ASSAs Minikatalog 2015

ASSA minikatalog 2015

Här kan du bläddra i ASSAs Minikatalog 2015.
Du kan även ladda ner Minikatalogen.

ASSA Minikatalog 2015

För att beställa ett tryckt exemplar, skicka ett mail
till innesalj.assa@assaabloy.com