Stolpe 746 för Wicona profilsystem Wicstyle 65/65N

746
746
746
746
746
746

Användningsområde

Monteringsstolpar för ASSA elslutbleck samt mekaniska slutbleck anpassade för Wicona profilsystem Wicstyle 65/65N.

Funktion

Valet av elslutbleck/monteringsstolpe avgörs av ett flertal olika faktorer. Säkerhets- och brandskyddstekniska krav måste beaktas. Om dörren skall förses med dörrautomatik måste även detta vägas in.
ASSA erbjuder elslutbleck i tre säkerhetsklasser med olika egenskaper:

ASSA standard elslutbleck
• 7 kN brythållfasthet
• Kan användas som dörrigenhållande beslag i brandcells gräns i kombination med dubbelfallås
• Passar förreglade enkel- och dubbelfallås

Egenskaper

• ASSA monteringsstolpar för Wicona profilsystem Wicstyle 65/65N passar dörr- och karm profiler se tabell på baksidan
• I profiler som frästs med ASSA/Wicona standardurtag kan byte av elslutbleckstyp ske utan ändring av urtag
• ASSA slutbleck 546 och 547 är mekaniska slutbleck som passar i standardurtaget

Brandtekniska egenskaper

ASSA extrakraftiga elslutbleck med rättvänd funktion kombinerat med enkelfallås eller ASSA standard elslutbleck kombinerat med dubbelfallås och monteringsstolpe. Wicona profilsystem får användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsdelande dörr.
Vid tveksamhet när det gäller kombinationen lås/elslutbleck i brandklassade dörrar, kontakta ASSA eller läs Boverkets Byggregler BBR 94.3 avsnitt 5:6214.

Vill du köpa produkter?

Hitta återförsäljare

ASSAs Minikatalog 2015

ASSA minikatalog 2015

Här kan du bläddra i ASSAs Minikatalog 2015.
Du kan även ladda ner Minikatalogen.

ASSA Minikatalog 2015

För att beställa ett tryckt exemplar, skicka ett mail
till innesalj.assa@assaabloy.com