Låshus 8087S-28

8087S
8087S
8087S
8087S

Användningsområde

ASSA Classic 8087S är motorlås anpassade för dörrar med ASSA smalprofilurtag med dorndjup 28mm. Passar bra som natt- och säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav inom handel, kontor och industri. Daglåsta eller högfrekventa dörrar bör kompletteras med ett daglås t.ex. elslutbleck.

Hakregellås passar i alla typer av dörrar inklusive par- och skjutdörrar. ASSA Classic 8087S kan användas i dörrar med dörrautomatik.

Funktion

Regeln drivs av den inbyggda motorn.Låset kan styras av de flesta på marknaden förekommande styrsystem t.ex. passersystem, kodlås och kopplingsur. Varje ASSA Motorlås kräver en styrenhet (DAC-430) som sköter kommunikationen mellan motorlåset och omvärlden.

Egenskaper

 • Öppningshastighet under 1 sekund  
• Låset kan alltid manövreras med cylinder / vred  
• Inbyggd dörrlägesgivare (magnet), som kan kompletteras med eller ersättas av en extern magnet  
• Öppethållandetid 4-64 sekunder

Styrenheten DAC-430

 • Kommunicerar med motorlåset via krypterad databuss 
• Kräver styrsignaler från överordnat system för att manövrera motorlåset 
• Ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrens status  
• Styr även kompletterande daglås så att en komplett dag / natt kombination bildas 
• Aktiverar larmutgång vid funktionsstörning
• Ansluts till spänningsmatning 
• Skall installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 50 m från motorlåset

Tekniska data

• Spänning:             24 VAC / VDC ± 15%
• Strömförbrukning: vila 150 mA   max 1200 mA (0,1 sek) 
• Reläer: Enpoligt växlande            Max. 50 VDC, 1 A 
• Anslutningskabel    EA225 10m,    max. avstånd mellan motorlås och styrenhet 50 M 
• Dörrspringa            max. 6 mm

Miljökrav

• Motorlås: Temp - 25°C - +70°
•Styrenhet: Temp + 5 °C - + 40 °
 20 - 90% relativ luftfuktighet
icke kondenserande

Vill du köpa produkter?

Hitta återförsäljare

ASSAs Minikatalog 2015

ASSA minikatalog 2015

Här kan du bläddra i ASSAs Minikatalog 2015.
Du kan även ladda ner Minikatalogen.

ASSA Minikatalog 2015

För att beställa ett tryckt exemplar, skicka ett mail
till innesalj.assa@assaabloy.com