Låshus EL874

Användningsområde

ABLOY analoga motorlås EL874/875 är anpassade för dörrar med modulurtag. Passar bra som lås i dörrar där kontrollerad passage med hjälp av kod- eller kortläsarsystem ska samsas med utrymningskrav enligt SS-EN179.
Högfrekventa dörrar bör kompletteras med ett daglås. ABLOY EL875 är avsedd för dörrar med draghandtag/dörrautomatik.

Funktion

Regeln drivs av den inbyggda motorn.Vid nödutrymning öppnas låset med nödutrymningshandtaget möjlighet till återrymning finns.

ABLOY motorlås EL874 / EL875 finns i två varianter EL874 med tryckesfall kan användas i brandcellsgräns EL875 utan tryckesfall kan användas i dörrar med dörrautomatik varje motorlås kräver en styrenhet (EA453) som sköter kommunikationen mellan motorlåset och omvärlden.

Egenskaper

• Låset Öppningstid ca 0,7 sekunder
• Låset kan alltid öppnas med nyckel / nödhandtag 
• Inbyggd dörrlägesgivare (magnet), som kan ersättas av en extern magnet 
• Tryckesfall, brandigenhållande upp till E/EI60 (EL874) 
• Anpassat för dörrautomatik (EL875) 
• Öppethållandetid 2 - 15 sekunder 
• Nödutrymningsfunktion 
• Är certifierat och CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEC.

Om återinrymningsfunktionen aktiverats återställs låset elektriskt med extern återställningsknapp.

Styrenheten EA453:
Fungerar som gränssnitt mot omvärlden, t.ex. passer- eller larmsystem
• Kommunicerar med motorlåset 
• Kräver styrsignaler från överordnat system för att manövrera motorlåset 
• Ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrens status 
• Ansluts till spänningsmatning 
• Kan kompletteras med backup kort som låser alt. låser upp vid strömavbrott.

OBS!  Enbart backupkort är INTE en certifierad nöd- eller panikutrymningsfunktion.

Skall installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 15 m från motorlåset

Tekniska data

Spänning:  12 - 24 VDC ± 15 %, 12-18 VAC - 10 % / + 15 %
Ström:  12 VDC vila 70 mA, max 300 mA, 
            24 VDC vila 35 mA, max 150 mA
Reläer:  Enpoligt växlande Max. 30 VDC, 0,8 A
Anslutningskabel:  EA224 10 m, max. avstånd mellan motorlås och styrenhet 15 m
Dörrspringa:  max. 5 mm
Varianter: 
-Höger avser högerhängd utåtgående dörr
-Vänster avser vänsterhängd utåtgående dörr

Vill du köpa produkter?

Hitta återförsäljare

ASSAs Minikatalog 2015

ASSA minikatalog 2015

Här kan du bläddra i ASSAs Minikatalog 2015.
Du kan även ladda ner Minikatalogen.

ASSA Minikatalog 2015

För att beställa ett tryckt exemplar, skicka ett mail
till innesalj.assa@assaabloy.com