Låshus EL575

EL573
EL573
EL573
EL573

Användningsområde

ABLOY analoga motorlås EL575 är anpassade för dörrar med modulurtag.

Passar bra som natt- och säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav inom handel, kontor och industri. Daglåsta eller högfrekventa dörrar bör kompletteras med ett daglås t.ex. eltryckeslås ABLOY EL580.

Funktion

Regeln drivs av den inbyggda motorn A

ABLOY EL575 utan tryckesfall kan användas i dörrar med dörrsautomatik

Varje motorlås kräver en styrenhet (EA452) som sköter kommunikationen mellan motorlåset och omvärlden.

Egenskaper

• Öppningstid c:a 0,7 sekunder. 
• Låset kan alltid öppnas med nyckel / vred. 
•Inbyggd dörrlägesgivare (magnet), som kan ersättas av en extern magnet. 
• Öppethållandetid 2-15 sekunder.

Styrenheten EA452

• Fungerar som gränssnitt mot omvärlden, t.ex. passage- eller larmsystem.
• Kommunicerar med motorlåset.
 • Kräver styrsignaler från överordnat system för att manövrera motorlåset. 
• Ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrens status. 
• Ansluts till spänningsmatning. 
• Kan kompletteras med backupkort som låser alternativt låser upp vid strömavbrott.-  OBS! Backupkort är INTE en certifierad nöd- eller panikutrymningsfunktion. 
• Skall installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 15 m från motorlåset.

Tekniska data

• Spänning:  12 - 24 VDC ± 15 %, alt. 12-18VAC - 10 % - + 15 % 
• Ström:    12 VDC, vila 70 mA, max 300 mA, 
                24 VDC, vila 35 mA, max 150 mA 
• Reläer:  Enpoligt växlande Max. 30 VDC, 0,8 A 
• Anslutningskabel:  EA224 10m, max. avstånd mellan motorlås och styrenhet 15 m. 
• Dörrspringa:  max. 5 mm.

Miljökrav

• Motorlås:  Temp - 20°C - +60 °C 

• Styrenhet:  Temp + 5 °C - + 40 °C, 20 - 90% relativ luftfuktighet, icke kondenserande

Vill du köpa produkter?

Hitta återförsäljare

ASSAs Minikatalog 2015

ASSA minikatalog 2015

Här kan du bläddra i ASSAs Minikatalog 2015.
Du kan även ladda ner Minikatalogen.

ASSA Minikatalog 2015

För att beställa ett tryckt exemplar, skicka ett mail
till innesalj.assa@assaabloy.com