ASSA Planning System förenklar dörrbeslagningen

/global/scaled/2894x1263x0x189x1000x435/Other-assa-se-arkitekt-projektering-bilder-dorrbeslagning-aps.jpg

ASSA Planning system är ASSAs webbaserade dörrbeslagningsprogram där du enkelt och överskådligt kan göra en komplett dörrbeslagning för dina projekt.

ASSA Planning System (APS) förkortar projekteringsarbetet genom att göra det enklare att välja rätt lösning redan från början, vilket kan spara både tid och pengar i ett senare skede.

Enkelt att söka låsprodukter i APS

Du får personlig hjälp med lösningarna genom direktkontakt med ASSAs produktspecialister. Du väljer själv om du vill beslå hela projektet själv eller be ASSA om hjälp med en enskild dörr eller ett helt projekt. En samarbetsyta finns där den som vill kan jobba direkt tillsammans med ASSAs produktspecialister.

Kontroll över dörrlösningen

En tydlig grafisk presentation av beslagningen genereras automatiskt. All dörrbeslagning kopplas till produktdatablad med produktfakta och måttskiss. Du kan ta ut en produktsammanställning över hela projektet för en överskådlig bild av lösningen och produkterna.

Produkterna i APS uppdateras i realtid, och du har tillgång till företagets projekt oavsett var arkitekten eller projektören än befinner sig.

ASSAs låsprodukter och dörrlösningar

På våra Produktsidor finns detaljerad beskrivning, bilder och dokumentation om ASSAs lås och säkerhetsprodukter. I Lösningar & referenser ger vi exempel på hur en lösning kan se ut och visar upp några riktiga projekt.